Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Bilgi, Belge ve Açıklamaran Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP’a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i doğrultusunda oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu yani kap.gov.tr , SPK mevzuatı uyarınca kamunun öğrenmesi gereken bildirimlerin elektronik imzalı olarak yayınlanmasını sağlamaktadır. Türkiye geneline yayılmış 550 den fazla şirket ve 2500 den fazla kullanıcıyı kapsayan bu sistem İMKB tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yürütülmektedir. Güncel ve geçmiş verilerden oluşan bu sistem az masraflı ve kolay erişim sağlanabilen elektronik bir arşivdir. Genel olarak 5 adet Veri Yayın Kuruluşu ve 27 adet internet sitesi bubildirimleri yayınlamaktadırlar.

Söz konusu bildirimler kap.gov.tr den ziplenmiş olarak, pdf, text, word, excel, html formatlarında indirilebilmektedir. Bu bildirimler oldukça detaylı veriler içermektedirler. Ayrıca İMKB tarafından elektronik posta ile mesai saatleri dahilinde oldukça kapsamlı olan yardım masası hizmeti temin edilmektedir.

Sitedeki bidirimler günlük olarak yenilenmekte , bildirimle ilgili duyurular anında yayınlanmaktadır. Ayrıca eski bildirimlere ulaşılabilen Şirket Bazında ve Gün Bazında arama yapılabilen bir gadget yani bölüm bulunmaktadır ( Aslında tüm bu araçlar gadget olarak site ara yüzüne yerleştirilmiş olmalarına rağmen “gadget” sözcüğnün türkçe karşılığı tenım olarak eksik kalıyor bu sebebple bölüm olarak belirttik ). Mali tablolar hariç tüm bildirimler tek bir text dosyası halinde indirilebilirken tablolar excel formatlı olduğu için ayrı ayrı indirilmektedir. Mali tablo Arşivide yine tarih girerek arama yapabileceğiniz bir bölüm olarak sitede yer almaktadır.

Şirketler Bölümü; Sermeya Piyasası Kurulu Araçlarından İMKB’de işlem gören Şirketlere ait verilere bu bölümden ulaşılmaktadır.

Aracı Kurumlar Bölümü ; Aracı kurumlara ait verilere ulaşabileceğiniz bölümdür. Aynı şekilde Aracı Kurumların hemen altında bulunan
Bağımsız Denetim Kuruluşları Bölümünden de bölüm bilgilerine ulaşılmaktadır.

Genel Bilgiler Bölümü ; Sektörler, Endeksler ve Pazarlara ait kapsamlı verilerin bulunduğu bölümdür.

Mevzuat ve Düzeltmeler Bölümü ; BIY Kullanım Klavuzunu ve Mevzuat ve Güncel Duyuruları indirebileceğiniz bölümdür.

Akıllı KART Kurulumu Bölümü ; Akıllı Kart Kurulumunu İndirebileceğiniz bölümdür.
Sertifika Hizmetleri Bölümü ; TÜBİTAK – UEKAE, ESHS ( elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı) ve Sertifika Yönetim Prosedürlerini indirmek için bu bölümü kullanabilirsiniz.

Tüm bu verilere bu kadar kolay ve hızlı erişim sağlandığı için ve en önemlisi elektronik bir platformda muhafaza edildikleri için Bildirim gönderen kesim, yatırımcı ve düzenleyici otoriteler için ciddi avantajlar sağlamaktadır. Kesinlikle doğru olan veri , düzenleme, muhafaza, iletim, sorgulama gibi alanlarda kolaylık sağladığı için adaletli bir sistem oluşturulmuştur.