Belirli bir sisteme sahip , ürün ve/veya hizmet sunan, sektördeki yeri kanıtlanmış yani markalaşmış kuruluşların kendi bünyelerinde en az 5 tane işletmeye sahip olmaları koşulu ile markanın ismi, ürünleri, konsepti, müşteriye sunumu gibi unsurların oluşturduğu mekanizmayı kullanma hakkını ve elde edilen gelirin belirli bir miktarını , belirli bir süre ve ücret karşılığında franchising sözleşmesi ile girişimcilere vermesi ile oluşan ciddi bir sistemdir. Franchising veren firmaya Franchiser yani ana firma, franchising alan girişimcinin oluşturduğu işletmeye ise franchisee denilmektedir. Bu sistem, ana firmanın belirlediği bölgeye yani “franchisee alanı”na kurulmaktadır.

Franchisee alanına göre iki çeşit franchising sistemi vardır. Bunlardan ilki, franchising veren firma ile yeni açılacak olan işletmenin aynı ülke sınırları içinde olması durumudur, bu duruma “alt franchising” veya “ulusal franchising” dir. İkincisi ise franchising alan işletme ,yurt dışındaki bir firmadan franchising alarak başka ülkelerde ana firmayı temsil etmesi durumudur, bu duruma da “master franchising” ya da “uluslararası franchising” adı verilmektedir. Master franchising alan bir firma bulunduğu ülkede kendi franchising sistemini oluşturma hakkına da sahip olmaktadır. Bu sektördeki sistem ağını anlamak için dünyada hemen hemen her yerde bulunan yabancı kaynaklı fast food firmalarını incelemek yeterlidir.

Franchising alınan firmanın tüketiciye arz ettiği unsura göre de iki çeşit franchising ağı vardır. İlk olarak, ana firma kendi markasına ait, kendi imajını yansıtan bir ürün arz ediyorsa yani üretim sektöründeyse, bu firmanın oluşturacağı franchising ağına “ürün ve hizmet franchisingi” adı verilmektedir. Buna örnek olarak ülkemizde bulunan yüzlerce giyim mağazası verilebilir. İkinci olarak, ana firmanın arzı hizmet ise yani hizmet sektöründe ise, bu durumda söz konusu franchising ağı “işletme sistemi franchisingi” adını almaktadır. Buna örnek olarak ise her yerde karşılaşılabilen fast food restoranları verilebilir.

Franchising alan girişimcinin açacağı işletmenin bölgesi, boyutları, iç dizaynı (zemindeki malzemeden tavandaki ışıklandırmaya kadar), ürünleri, ürünlerin sunumları, çalışanlarının formaları ve sunulacak hizmetin kalitesi ana firma ile bire bir yani aynı olmak zorundadır. Çünkü ana firmanın vizyon ve misyonunu benimsememiş işletmeler ana firmayı doğru temsil edemeyeceği için söz konusu işletmeden kaynaklanabilecek hizmet ve ürün sorunları veya farklılıkları direkt ana firmanın piyasa imajını etkileyecektir. Bu sebeple, “ana firmanın talebi haricinde işletmenin görünüşü, hizmet şekli, çalışma saatleri değiştirilemez” gibi katı kuralları vardır. Bu katı kuralların yanı sıra işletmenin konsepti, hizmet noktası, ürün ve/veya hizmetin sunumu ve çalışanların eğitimi, mali ve hukuki desteğin sağlanması gibi bir çok konuda ana firma öncülük etmektedir. Dolayısıyla franchising alan işletme tüm bu organizasyon ve prosedüre dayalı işlemlerin yükünü çekmediği gibi ana firmanın itibarının getirisi olan bir çok avantaja sahip olmaktadır. Bunların haricinde franchising sisteminde iki tarafında çeşitli avantajları vardır. Ana firma, reklam giderleri haricinde bedel ödemeden çok daha fazla tüketiciye ulaşır ve piyasa koşullarını bilmedikleri ülkelere kadar yayılma imkanına sahip olmaktadırlar.

Franchising alan işletme açısından bakıldığında, tanınmış bir firmanın güvencesi altında, markanın mevcut müşteri potansiyeli ile doğru orantılı olan hazır müşteri, ana firmanın piyasa koşullarına göre sürekli yenilenen yönetim teknikleri ile piyasa koşullarına kolay adaptasyon süreci gibi avantajlara sahip olmaktadırlar. Fakat bunun bir bedeli vardır ve sisteme girmek isteyen yatırımcı ile franchising veren firmaya “royality” yani “franchising giriş bedeli” denilen bir ücret ödemektedir. Ayrıca yeni işletme sisteme dahil olduktan sonra haftalık, aylık belirli periyotlarda kazancının belirli bir oranını ana firmaya ödemektedir. Bu düzenli olarak ödenen bedele “franchising kullanım ücreti” denilmektedir. Franchising alan işletme yaptığı tüm bu yatırımın karşılığını, bağımsız bir işletme olarak kazanabileceğinden çok daha fazlasını itibarlı bir firmanın güvencesinde kazanarak almaktadır.